Innlegg

To be or not to be ….

Når kan du slappe av og bare være? Hvor mye av din tid går med til det? Eller handler det mest om gjøren?

Medlidenhet

Medlidenhet er noe mange er oppdratt til å skulle føle for våre medmennesker. Men jeg ønsker at vi ser litt på forskjellen på Medlidenhet og Empati. Vi behøver ikke være ufølsomme om vi ikke viser medlidenhet.