Innlegg

Jeg vil takke deg

/
Takk og tilgivelse Når vi trenger å forløse vår historie…

Tilgilvelsens kraft

/
Tilgivelse og betydningen av den "Å tilgi er ikke å godkjenne…