Tilgilvelsens kraft

Tilgivelse og betydningen av den

«Å tilgi er ikke å godkjenne det som skjedde, men akseptere at det som skjedde ikke kan endres»

Tilgivelse skaper frigjøring. Frigjøring fra smerten, bindingen og skuffelsen. Hvis vi ønsker å fristille oss selv, så er tilgivelse viktig. Tilgivelse er IKKE det samme som å godta eller anerkjenne et svik, et overgrep eller en urett. Derimot er tilgivelse en viljeshandling til å gå videre – akseptere at det som skjedde skjedde, og at det kan ikke endres eller bli ugjort……. Det er som det er……og ble som det ble.

Når vi ikke klarer å tilgi fortsetter vi å være bundet til smerten. Vi henger fast i fortiden, og lar fortiden bli en del av fremtiden vi skaper. Vi kan bære med oss nag og for mye nag og bitterhet som ikke blir forløst, kan skape fysiske utfordringer og til slutt sykdom.

Hvorfor er tilgivelse så vanskelig?

Tilgivelse er en prosess, det er ingenting vi gjør med letthet. Vi trenger ofte å få muligheten til å gå gjennom smerten, sorgen og sinne som hendelsene kan bringe med seg. Vi har ofte en avhengighet til å føle smerte, vi er så vant til det og møter den så ofte at vi tror ikke at vi kan leve uten smerte. Derfor blir vi ofte også hengende fast i smerten ut av ren vane og ønske om hevn eller påføre andre den samme smerten vi selv kjenner. Men hevn vil aldri frigjøre vår egen smerte, derimot vil tilgivelse gjøre det.

Tilgivelsen

  • Starter med et ønske om å slippe smerten
  • Så et bevisst valg og intensjon om å gå videre
  • Deretter en mental forståelse av tilgivelse og behovet for å slippe taket (jeg slipper tak i …deg…)
  • Neste steg er muligheten for å føle tilgivelsen i hjerte (skape forståelse for at den andre også har sin historie, sin smerte som kan ha forårsaket dette)
  • Når både hodet og hjertet er koblet på ønsket om å slippe fri,
  • Og ønsket og intensjonen er å være MER lykkelig og føle MER glede,
  • Da er Tilgivelsen endelig………og du er FRI
1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Å tilgi betyr ikke å godta den urett eller overtramp som har skjedd, men å sette seg selv fri. Når du setter deg selv fri kan andre også bli fri. Hver og en må like fullt gjøre sin reise og ta sitt ansvar. For å gjøre dette blir det viktig å separere handling fra person. Det er personen og ikke handlingen du tilgir, da er du ikke lenger bundet til personen eller hendelsen gjennom hat eller svik. (Les mer om tilgivelse fra tidligere blogg her). […]

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *