Takk og tilgivelse

Når vi trenger å forløse vår historie og vår smerte, så finnes det en Hawaisk tradisjon som kalles HonoPono. Denne brukes blant annet i fengsler for skape tilgivelse mellom overgriper og offer. Det er en sterk erkjennelse av at vi alle er ett, og at vi alle kan ta ansvar for hva vi har påført andre og samtidig å kunne tilgi. Ofte har smerten vært årsaken til at vi har funnet en ny retning med ny læring.

Tilgivelse er det som frigjør oss fra smerten, samtidig er det en prosess som vi ikke skal hoppe for fort til, før vi har gått igjennom alle stadiene av emosjonell utrenskning; sinne, fortvilelse, anger, redsel – uansett hva det kan ha vært vi har opplevd. Tilgivelsen handler aldri om å godta en urett, men og sette oss selv fri fra smerten og båndet som binder oss til personen eller hendelsen.

Jeg har skrevet en takksigelse her som har vært viktig i mitt liv. Kanskje kan du bruke den i ditt liv, prøv den på og se hvordan den føles.

Jeg vil takke

Jeg vil takke deg som jeg har såret, for at du hjelper meg å se.

Jeg vil takke deg som jeg har trådd over grensene til for å lære meg å bli ydmyk. Jeg vil takke deg som aldri ba om hjelp eller råd, hvor jeg likevel gav de, fordi du lærer meg om grenser og respekt. Jeg vil takke deg som har såret meg, for å gjøre meg sterk slik at jeg kan bære min sårbarhet.

Jeg vil takke deg som har tillat meg å feile overfor deg, så jeg kan tørre og feile, lære og erfare. Jeg vil takke deg som har sett forbi min smålighet og mitt ego for å lære meg ydmykhet.

Jeg vil takke deg som jeg har gjort urett, for å gi meg styrke til å gjøre det som er rett. Jeg vil takke deg som har sviktet meg for å gi meg ny retning.

Jeg vil takke deg som aldri ga meg anerkjennelse, for slik har jeg har lært å gi den til meg selv. Jeg vil takke deg som ikke har trodd på meg, slik at JEG kunne lære å tro på MEG SELV.

Jeg vil takke deg som har ledd av meg, slik at jeg har kunne tatt meg selv på alvor. Jeg vil takke deg som har misbrukt min tillit og trådd over mine grenser, for slik har jeg kunnet lære om tilgivelse. Jeg vil takke deg som ikke kunne elske meg for den jeg er og var, for slik har jeg kunnet elske meg selv.

Jeg tilgir deg, for den urett du har gjort mot meg. I dette liv, i alle liv, i alle parallelle liv og univers. Jeg tilgir deg. Tilgi meg for den urett jeg har gjort mot deg. I dette liv, i alle liv, i alle parallelle liv og univers. Tilgi meg.

For jeg er deg og du er meg – vi speiles i hverandre.

Takk for at du lærte meg om kjærlighet, sårbarhet, styrke, ydmykhet, tillatelse, grenser og tilgivelse. Fordi du er deg kan jeg være meg. På grunn av deg har jeg kunnet bli hele meg.

Jeg takker deg!

Mariann Marthinussen, Desember 2018

 THANK YOU

I want to thank you whom I have hurt, for helping me to see. I want to thank you, where I have overstepped my boundaries, for making me humble. I want to thank you – who never asked for my advice, and still it was given. Thank you for teaching me about respect and boundaries.

I want to thank you who have hurt me, so I could be strong and carry my vulnerability. I want to thank you, who let me fail and wrong you, so I could experience and learn from it. I want to thank you, who saw beyond my pettiness and my ego, so I could find the lesson of humility. I want to thank you, whom I have wronged, to give me strength to do what is right. I want to thank you who failed me, so I could find a new direction.

I want to thank you, who never gave me credit, so I could learn how give credit to myself. I want to thank you, whom never believed in me, so that I could learn to believe in ME.

I want to thank you who laughed at me and my plans, so that I could take myself seriously. I want to thank you, who abused me and stepped over my boundaries, so that I could learn about forgiveness. I want to thank you, who could not love me as I am. So that I could love myself.

I forgive you, who have done wrong by me. In this life, in all lives, in all parallel lives and universes. I forgive you.

Please forgive me, for the wrongdoings I have done to you. In this life, in all lives, in all parallel lives and universes. Please forgive me.

I am you and you are me – we are mirrors of our own reflection.

Thank you for teaching me about love, vulnerability, strength, humility, allowing, boundaries and forgiveness. When you are you, it allows me to be me. Because of you, I can now be all of me.

I thank you!

Mariann Marthinussen, December 2018

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *