Vi skifter frekvens

Når verden rakner – hva med meg?

Jorden nå skifter frekvens og går over i sin neste syklus, så er vi også med. Det gjør noe med oss og vår egen historie.

Det gjør at vi må både møte og takle historien, smerten og det som har vært. Vi kan ikke ta med oss bagasjen videre på denne reisen. Vi må gjøre oss ferdig.

Ferdig med hva spør du kanskje? Ferdig med vår jordiske historie som menneske. Dine mange reinkarnasjoner kommer nå til veis ende. Vi skal lære å leve et liv på jorden uten smerte, uten angst og i fredsommelighet med hverandre.

For å kunne gjøre det – må vi gjøre denne jobben inni oss selv først. Før vi kan oppleve verden som et fredelig sted, må vi finne freden inni oss selv. Det er ingen vei forbi. Det er ingen snarveier.

Oppgjørets time

Noen vil søke teknologien for hjelp til dette – men du er i stand til å gjøre det helt selv og det er en annen type reise.

Vi kan ikke lenger leve med skyld og skam. Den tilhører en gammel tid og en forgjengelig tid og era.

Det er litt oppgjørets time, hvor vi får mulighet til å se oss selv som noe mer. Se at du har valg. Se at du har lov til å leve slik du vil, etter dine behov.

Bli venn med ensomheten

Jeg møter mange mennesker nå i mine samtaler som er redde. Panikkangsten som brer om seg, tårner seg opp og de føler seg både ensomme og forlatte.

Ensomme fordi de ser ingen andre som har det slik. Ensomme fordi den nære familie eller venner kanskje ikke forstår eller kan relatere.

Det å møte seg selv er en ensom reise. Vi lærer å bli venn med ensomheten. Når vi blir venn med den føles det ikke lenger ensomt, men trygt og rolig.

Vi kan bli redde fordi det føles som om livet vi har kjent rykkes vekk under føttene våre. En ny tid er i anmarsj og mange kjenner dette instinktivt men vet ikke hva det betyr.

Mange av strukturene som hittil vår tro og kunnskap har vært bygget på faller. Det kommer nye sannheter, nye historier, ny viten. Det kan gjøre at det er vanskelig å finne fotfeste. Hva skal jeg tro på? Hva kan jeg holde meg fast i?

Igjen kan vi kjenne at følelsene blir overveldende og panikkangsten blir en hyppig gjest.

Det handler ikke bare om deg…

Du slipper nå tak i mange generasjoner smerte. Du gjør denne reisen ikke bare for deg selv, men for dine barn og ditt opphav. Men mest av alt gjør du den for å kjenne din egen essens. Din egen energi for å kjenne DEG SELV.

Reisen er personlig og privat. Det finnes ingen oppskrift som fungerer for alle. Ei heller en fasit. Vi mennesker er så vant med struktur, regler og metoder at vi har glemt hvilket skaperverk vi er i besittelse av. Vår bevissthet – din bevissthet.

En del av reisen handler om å utforske, møte, spørre, finne nye svar i deg selv om deg selv. Det er kun de svarene du selv kan gi som vil gi deg større trygghet og tillit.

Det er en reise i å hente hjem tilliten. Tilliten til deg selv. Til at du behersker, mestrer og kjenner ditt eget energetiske uttrykk. Din essens, din energi.

Du vil få mange råd, mange innfallsvinkler, mange nyanser, mange metoder som du kan følge – eller ikke. Husk at det er DU som velger. Du må kjenne hva som er rett for deg til enhver tid.

La deg selv foldes ut… du er mer enn du tror. Din frekvens, din energi er viktig. Kanskje viktigere enn du tror.

I kjærlighet fra meg til deg <3 God reise.